Vad är ansvarsfullt spelande?

Spel kan vara roligt om det görs med ansvar. Många människor tycker att det är roligt, en väg ut ur stressen, ett avbrott i rutinen eller en källa till lycka när de spelar för lite pengar och lyckas uppnå målet att vinna.

Allt detta kan dock bli negativt om det inte görs med huvudet i behåll. En ansvarsfull spelare bör:

  • Spela på fritiden men vara medveten om riskerna och möjligheterna att förlora.
  • Ha kontroll över sitt spelande.
  • Håller en balans med andra aktiviteter i sitt liv.
  • Se till att spelandet inte skadar dem själva eller andra.

Begreppet ansvarsfullt spelande

Ansvarsfullt spelande är ett begrepp som omfattar olika policyer och regler som spelföretag måste följa. Dessa krav säkerställer att spelföretagen följer de högsta kvalitetsstandarderna och skyddar användarna från negativa effekter i deras liv när de spelar, betting eller riskerar sina besparingar på e-spel- eller pokersajter.

Ansvarsfullt spelande fokuserar sina åtgärder på olika områden:

  • Förhindra att minderåriga personer spelar.
  • Sprida medvetenhet om de potentiella riskerna med spelande.
  • Identifiera och skydda sårbara spelare.
  • Hjälpa alla spelare som behöver hjälp.
  • Att vara lyhörd för samhällets oro för spelande.

Dessa principer gäller för olika enheter som har med spel att göra, t.ex. programföretag, spelleverantörer, regeringar och idrottsföreningar.